Italy <3

7 mei 2017 - Ljubljana, Slovenië

In mijn vorige blog was niet veel bijzonders te lezen haha. Dit keer daarentegen heb ik een geweldige 2 weken achter de rug. 
Mijn artikel was netjes op tijd ingeleverd en hopelijk voldoende... het onderzoek gaat 'beter', maar dat ligt nogal ingewikkeld. Het schiet in elk geval nu meer op als de vorige paar maanden. 

21 April kwam mijn moeder met Angeline & Jaylen bij mij een paar dagen op visite en dat was echt ge-wel-dig!! We hebben veel gedaan en mooie plekjes hier in Slovenië bezocht. Ook een aantal waar ik zelf nooit was geweest, dus dat was voor mij ook weer een leuk avontuur! De foto's zien jullie straks weer onderaan of tussen de foto's bij het linkje 'foto's'. 
We zijn naar Bled, Bohinj, Piran en Slap Savica waterval geweest! Wat is het Triglav nationaal park onwijs mooi zeg. De natuur daar blijft mooi en puur! We hebben het onwijs gezellig gehad en het was heel fijn om mijn familie hier even te hebben!

Op de 26ste heb ik ze weer afgezegd op het vliegveld in Venetië en de dag erna vertrok ik samen met Aoife naar Italië. Beste week van mijn Erasmus tot nu toe!! 
We zijn naar verschillende plekken geweest en hebben veel kunnen zien en genoten van het mooie weer. We zijn begonnen in Rome en daar naar het Colosseum, de Spaanse trappen, Trevi fontein en natuurlijk meer plekken geweest! We zijn ook nog naar Vaticaanstad geweest en daar een erg interessante rondleiding gehad! 
We hebben 2 dagen in Rome gehad en zijn daarna vertrokken naar Napoli. Ook weer een onwijs mooie plek en hier hebben wij vooral de hele dag over de marktjes gelopen en zijn wij naar de ondergrondse stad geweest van vroeger. In Napoli was het wel een heel avontuur, want toen wij daar aankwamen hadden wij een foutje gemaakt met onze boeking en hadden dus geen slaapplek. Gelukkig hadden wij een super gastvrij Hostel en mochten wij op de bank slapen :-) Het leven van een student... haha

Vanuit Napoli zijn wij doorgegaan naar Pompei... geen woorden voor, zo bijzonder! Je staat daar in principe gewoon in een stukje geschiedenis en ik kon mij niet voorstellen dat daar vroeger mensen gewoond en geleefd hebben. Ook was het een bijzondere ervaring om de versteende mensen daar te zien in verschillende houdingen.. man wat zouden zij geleden hebben zeg! 

Vanuit Pompei zijn wij door gegaan naar mijn favoriete plek van deze hele reis: Amalfi!! Dit is toch echt even heel anders dan al die grote toeristische steden. Het zijn allemaal kleine dorpjes aan de zee en in de bergen waartussen je gemakkelijk heen en weer kan reizen. Het was onwijs mooi en het was lekker om daar gewoon rond te dwalen overal. We zijn de tweede dag naar de grotten geweest en met een bootje weer teruggegaan naar Amalfi. Dit is een plek waar ik absoluut snel weer heen wil, wauw! 

Na Amalfi gingen wij langzaam weer terug naar Bari met Salerno als tussenstop. We hebben daar nog een nacht doorgebracht en lekker langs het water gelopen! De laatste dag in Bari hebben wij de hele middag doorgebracht aan de zee! We zijn heerlijk op een rot gaan zitten/liggen en hebben zo onze dag relaxed doorgebracht. Helaas was het toen weer tijd om naar huis te gaan.... En nu zitten we weer in het regenachtige Ljubljana :-( Kan niet wachten om weer naar Italië te gaan!

Ook zit mijn Erasmus avontuur er over 32 dagen ook alweer op en is het weer tijd voor een nieuw avontuur :-) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
My previous blog was not very special to read haha. This time, on the other hand, I had a great 2 weeks!
My article was delivered on time and hopefully I passed it ... the research is going "better", but that is rather complicated. In any case, it is now progressing more than the previous few months.

On April 21, my mom came to visit with Angeline & Jaylen for a few days and that was really great !! We have done a lot and visited beautiful places here in Slovenia. Also a few that I had never been before, so that was a nice adventure for me too! The photos will see you again at the bottom or between the pictures at the link "photos".
We have been to Bled, Bohinj, Piran and Slap Savica Waterfall! What isTriglav National Park incredible. Nature there remains beautiful and pure! We had a lot of fun and it was really nice having my family over for a while. 

On the 26th I brought them backto the airport in Venice and the day after I left with Aoife to Italy. Best week of my Erasmus so far !!

We have been to several places and have been able to see and enjoy the beautiful weather. We started in Rome and went to the Colosseum, Spanish Steps, Trevi Fountain and of course more places! We also went to the Vatican and had a very interesting tour. 
We had 2 days in Rome and then left for Naples. Again, an incredible beautiful place and here we have been walking at the markets all day and have been to the underground city. In Naples it was a lot of adventure, because when we got there we made a mistake with our booking and therefore did not have a place to sleep. Fortunately we had a super hospitable hostel and we could sleep on the couch :-) A student's life ... haha

From Naples we went to Pompeii ... no words for that place, so special! You are just in a piece of history and I could not imagine that people used to live there. Also, it was a special experience to see the fossilized people there in different positions .. 

From Pompeii we went to my favorite place of this whole trip: Amalfi !! This is really quite different from all those major tourist cities. It's all small villages by the sea and in the mountains between which you can easily travel back and forth. It was very beautiful and it was nice to just wander around everywhere. We went to the caves on the second day and returned to Amalfi with a boat. This is a place where I really want to go again, wow!

After Amalfi we slowly returned to Bari with Salerno as a stopover. We spent one night there and walked along the water for a while! The last day in Bari we spent all afternoon at the sea! We have been sitting on rocks and have spent our day relaxing. Unfortunately, it was time again to go home .... And now we are again in the rainy Ljubljana :-( Can not wait to go back to Italy!

Also my Erasmus adventure will be over in 32 days and it will be time for a new adventure :-)

Colosseum Rome

Amalfi

Trevi Fountain

Foto’s