New experiences

19 februari 2017 - Ljubljana, Slovenië

Laten we maar weer beginnen met school & vrijwilligerswerk..
Ik heb nog twee cijfers terug gekregen en wacht nog op 3! Dit keer een 10 voor Social antropology & een 8 voor Social work with the Roma. Volgens mij heb ik nog nooit zulke hoge cijfers gehaald als hier haha. Mis alleen wel wat uitdaging..
Afgelopen week begonnen met mijn afstudeeronderzoek & wat een stress zeg, jeetje.. Gelukkig de eerste 2 fases nu afgerond en als dat wordt goed gekeurd, kunnen we echt aan de slag. 

Afgelopen maand ben ik begonnen met vrijwilligerswerk bij het asielzoekerscentrum! Ik werk daar op een groep met kinderen van 0 tot 5 jaar en het is super leuk!! We doen allerlei leuke knutsels en het weer wordt een stuk beter nu, dus we kunnen ook lekker naar buiten. Het is wel lastig soms te communiceren met de kids en ouders, want ze spreken amper Engels. Maar goed.. we doen het met handen en voetenwerk en daar redden we ons redelijk mee!
Afgelopen week besloten om te stoppen met Engels geven. De man die ik les gaf boekte geen vooruitgang en hij nam het niet serieus genoeg, dus hebben wij besloten ermee te stoppen. Wie weet krijg ik binnenkort een andere student!

Dorm 4 is toch echt wel de gezelligste plek in de hele omgeving haha. Je leert iedereen steeds beter kennen hier en je gaat om met veel verschillende mensen! 
Er is dagelijks een feestje en dat is gezellig, maar soms is nachtrust ook wel erg fijn. We hebben zo nu en dan gezellige avondjes in de keuken en doen we een drankje met een aantal mensen.
Afgelopen tijd zijn er veel nieuwe mensen bij gekomen en oude vertrouwde mensen vertrokken helaas :-( Maar nu is het wel weer tijd om nieuwe mensen te leren kennen. Gisteren ben ik gaan schaatsen met wat meiden van hier en heb ik ook weer wat meer nieuwe mensen leren kennen! Ik heb echt zin in het tweede semester.. er staan veel leuke dingen op de planning!! :-D 

Ook heb ik mij vorige week weer ingeschreven als vrijwilliger voor de Run voor Kika in September. KiKa heeft als doel om de genezingskans naar 95% te vergroten, want helaas overlijdt 25% van de kinderen nog steeds aan deze verschrikkelijke ziekte..
Hiervoor ga ik ook een geldbedrag verzamelen, dus alle beetjes helpen! :-D 
https://www.runforkika.nl/michelle-beshay

Mijn doel is €100,- maar hoe meer hoe beter! Ik hoop dat jullie ook dit jaar weer willen helpen. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Let's start again with school and voluntary work. I got two other grades back and still waiting for 3 now! This time I got a 10 for Social antropology & 8 for Social work with the Roma. I think I never got such high marks as here haha. I only miss some more challange.
Last week I started with my thesis and what a stress gosh... Fortunately, the first two phases are now done and when our teacher approves, we can really get started.

Last month, I started volunteering at the asylum home! I work there with a group of children from 0 to 5 years and it's so much fun!! We do all kinds of crafting and the weather is a lot better now, so we can go outside. Sometimes it's difficult to communicate with the children and parents, because they barely speak English. But we manage with our hands and feet to comminicate haha. 
Last week I decided to stop teaching English. The man I was teaching made no progress and he did not take it seriously enough, so we decided to stop the program for hem. Who knows, I might get another student soon!

Dorm 4 is still an awesome place in Ljubljana haha. You get to know everyone better and better here and I deal with lots of different people!
There is almost everyday a party and that's nice, but sometimes a bit of sleep would be nice as well. Every now and then we have cozy evenings in the kitchen and just have a drink with people or play (drinking) games. 

Recently many new people came into the dorms and familiar old people left unfortunately :-( But now it's time to get to know new people here and make new friends. Yesterday we went ice-skating with some girls and we met some new people there! I'm really looking forward to the second half of this semester.. I have many plans :-D

Also I am enrolled as a volunteer for the Run for Kika in September. Run for Kika is a run for children with cancer. Every year there are a few runs to collect money to do research and they hope to find a way to increase cancer to 95%. Unfortunately 25% of the children don't survive and that's why they need the money! 
For this I'm going to collect a sum of money, so every little bit helps! :-D You can donate from the link:
https://www.runforkika.nl/michelle-beshay

My target is €100,- but the more the better!! Hope you guys want to help.